🖼️ Ekstra popust -10% na slike s kodom: EXT10 *samo do nedjelje

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine (web-shopa)

 

Članak I.

Definiranje pojmova

 1. Upravitelj internetske stranice (web-shopa) je Dovido s.r.o., Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, MB: 52298434, PDV ID: SK2120973173, registriran u Trgovačkom registru Okružnog suda Banská Bystrica, Odjeljak: Sro, uložak br.: 36234/S.

 2. Prodavatelj je Dovido s.r.o., Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, MB: 52298434, PDV ID: SK2120973173, registriran u Trgovačkom registru Okružnog suda Banská Bystrica, Odjeljak: Sro, uložak br.: 36234/S.

 3. Dobavljač robe i pružatelj usluga koje se nude na www.dovido.hr je Dovido s.r.o., Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, MB: 52298434, PDV ID: SK2120973173, registriran u Trgovačkom registru Okružnog suda Banská Bystrica, Odjelak: Sro, uložak br.: 36234/S.

 4. Kupac je svaki posjetitelj web-shopa koji je preko njega kreirao narudžbu. Sukladno zakonu br. 102/2014 NN potrošač je fizička osoba koja prilikom sklapanja i izvršenja potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svojeg poslovanja, zanimanja ili zvanja.

 5. Web-shop je računalni sustav javno dostupan na internetu koji omogućuje naručivanje robe ili usluga.

 6. Robom ili uslugom se smatraju svi proizvodi javno dostupni na stranicama web-shopa.

 7. Narudžba nastaje potvrđivanjem procesa naručivanja na web-shopu koji uključuje odabir robe i usluga te potpuno ispunjavanje obrasca za naručivanje.

 8. Kupac u potpunosti prihvaća elektroničku komunikaciju, prvenstveno putem web-shopa i e-maila te telefonsku komunikaciju.

 

Članak II.

Cijena

 1. Sve cijene navedene kraj artikala su konačne .

 2. Prodavatelja obvezuje cijena navedena na web-shopu u trenutku kupovine.

 

Članak III.

Narudžba

 1. Narudžba nastaje potvrđivanjem procesa naručivanja na web-shopu koji uključuje odabir robe ili usluga te potpuno ispunjavanje obrasca za naručivanje. Za pravilnu obradu narudžbe potrebno je ispuniti tražene podatke i odabrati opciju dostave i plaćanja za naručenu robu ili usluge.

 2. Kupac slanjem narudžbe prihvaća cijenu naručene robe i usluga te u tom trenutku narudžba postaje obvezna za potrošača.

 3. Potvrđivanjem narudžbe od strane prodavatelja sklapa se kupoprodajni ugovor koji je moguće mijenjati, raskinuti ili dopuniti na temelju uzajamnog dogovora između kupca i prodavatelja, ako zakon ili neki drugi pravni propis ne određuje drugačije. Potvrda narudžbe od strane prodavatelja je slanje robe.

 4. Kupac nakon kreiranja narudžbe prima automatski kreiran e-mail s web-shopa kojim se potvrđuje zaprimanje narudžbe. Navedeni e-mail ne podrazumijeva slanje robe sukladno točki 3. ovog članka.

 5. Kupac se slanjem narudžbe obvezuje platiti prodajnu cijenu naručene robe.

 6. Ako prodavatelj nikako nije u mogućnosti izvršiti narudžbu ili dio narudžbe u roku za obradu narudžbe, zbog razloga kao što su: proizvod se više ne proizvodi, nije dostupan kod proizvođača ili u vanjskom skladištu prodavatelja, proizvođač je napravio značajne promjene zbog kojih nije moguće izvršiti narudžbu ili to nije moguće zbog više sile ; može stornirati narudžbu te o tome obavijestiti kupca putem e-maila. Također, prodavatelj ima pravo stornirati narudžbu ukoliko je kupac u narudžbi naveo netočne ili obmanjujuće podatke koje nije moguće provjeriti, primjerice netočnu e-mail adresu ili broj telefona. Ako je kupac unaprijed izvršio uplatu narudžbe prodavatelj mu ju je, u ovom slučaju, dužan vratiti u roku od 14 dana.

 

Članak IV.

Uvjeti plaćanja

Robu i usluge sa web-shopa moguće je platiti na sljedeće načine:

 • plaćanje pouzećem (plaćate direktno dostavljaču – naknada za plaćanje pouzećem iznosi 8 kn)

 • transakcijsko plaćanje unaprijed

 

Naknade za pojedine opcije plaćanja navedene su u članku VI. ovih općih uvjeta poslovanja.

 1. Prodavatelj može odobriti sljedeće popuste:

  • popust za prijavu na web-shopu,

  • popust za sljedeću kupnju,

  • popust na temelju jednokratnog kupona za popust,

 2. Nije moguće koristiti više od jednog popusta istodobno.

 

Članak V.

Uvjeti dostave

 1. Prodavatelj je dužan poslati kupcu robu u roku od 15 dana od dana kreiranja narudžbe, osim ako nije dogovoreno drugačije ili ako je uz robu naveden duži rok dostave.

 2. Ako je roba  na zalihi, šalje se u najkraćem mogućem roku ovisno o kapacitetu.

 3. Ako je u narudžbi više artikala od kojih neki nisu na zalihi, o tome informiramo kupca i nudimo mu mogućnost djelomične dostave.

 4. Kupcu se zajedno sa robom šalje račun (porezni dokument), uputa i ostali dokumenti vezani uz robu ili uslugu od proizvođača.

 5. Mjesto isporuke je mjesto na koje se roba dostavlja.

 6. Prodavatelj dostavlja robu kupcu putem dostavne službe.

Članak VI.

Naknada za prijevoz, pakiranje i mogućnosti plaćanja

 1. Prilikom transakcijskog plaćanja unaprijed ili online kartičnog plaćanja ako je dostavljač DPD kurir, iznos poštarine i pakiranja je 44 kn. U slučaju plaćanja pouzećem naplaćuje se naknada od 8 kn.

 2. Prodavatelj može s kupcem dogovoriti i neki nestandardni način(različit od onih navedenih u točki 1. ovog članka dostave robe ili usluge kao i cijenu takve usluge.

 3. Prodavatelj može kupcu odmah poslati robu koja je dostupna, a ostatak poslati u zasebnoj pošiljci u zakonskom roku pod pretpostavkom da se kupcu neće naplatiti dodatna poštarina osim one koja je već obračunata u narudžbi.

 

Članak VII.

Prijenos vlasništva

 1. Vlasništvo prelazi s prodavatelja na kupca tek kada kupac plati punu cijenu za predmet kupoprodajnog ugovora.

 2. Ukoliko vlasništvo nad robom ili uslugom pripada prodavatelju u trenutku kada kupac podnosi reklamaciju, prodavatelj ima pravo odgoditi rješavanje reklamacije sve dok kupac u potpunosti ne isplati vrijednost predmeta kupoprodajnog ugovora.

 

Članak VIII.

Raskid kupoprodajnog ugovora

 1. Kupac ima pravo stornirati narudžbu u roku od 24 sata od nastanka kupoprodajnog ugovora bez plaćanja naknade za raskid ugovora za robu koja se izrađuje po narudžbi, prema specifičnim zahtjevima potrošača ili posebno za jednog potrošača.

 

Članak IX.

Pravo potrošača vratiti robu bez davanja obrazloženja i informiranje potrošača

 1. Sukladno zakonu br. 102/2014 o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe ili pružanja usluga na temelju ugovora sklopljenih na daljinu ili ugovora koji nisu sklopljeni u poslovnim prostorima prodavatelja i o izmjeni i dopuni nekih zakona (u daljnjem tekstu „Zakon“) potrošač ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od 14 kalendarskih dana od dana preuzimanja robe u skladu s odredbom čl. 7. i ostalim odredbama. Ako je predmet kupoprodajnog ugovora dostava robe, potrošač ima pravo odustati od ugovora i prije nego što se dostava realizira.

 2. Ukoliko želi koristiti ovo pravo, potrošač je dužan prodavatelju uručiti pismenu odluku o raskidu ugovora najkasnije na posljednji dan definiranog roka na e-mail adresu prodavatelja ili navedenu odluku predati u poštu najkasnije na posljednji dan definiranog roka i poslati na adresu prodavatelja navedenu u kontaktima. Uz odluku o raskidu ugovora potrošač je dužan prodavatelju poslati ili osobno dostaviti predmet ugovora koji stornira skupa sa priloženom dokumentacijom – npr. izvorni račun, uputa i druga dokumentacija uz robu koja mu je dostavljena s robom, u roku od najkasnije 14 dana od dana raskida ugovora (čl. 10. st. 1. Zakona). Preporučujemo kupcima da si za vlastite potrebe naprave kopiju računa, a robu pošalju preporučeno i ako osiguranu pošiljku.

 3. Ukoliko nam robu pošaljete uz plaćanje pouzećem, takve pošiljke nećemo preuzimati.

 4. Upravitelj web-shopa će vratiti naknadu za robu / uslugu uključujući i troškove za prijevoz (sukladno odredbi čl. 9. st. 3.) zakona br. 102/2014 kao i troškove stvarno potrošene za narudžbu robe u roku od 14 dana od dana zaprimanja odluke o raskidu ugovora, međutim novac ne mora vratiti prije nego što zaprimi robu ili potrošač dokaže da je robu poslao, što ne vrijedi u slučaju kada prodavatelj predloži da će sam preuzeti robu.

 5. Troškove za povrat robe snosi potrošač.

 6. Pravo na raskid ugovora ne odnosi se na robu i usluge navedene u čl. 7 st. 6. točki a) do l) zakona br. 102/2014.

 7. Potrošač snosi svako smanjenje vrijednosti robe uzrokovano korištenjem robe izvan okvira potrebnog za otkrivanje funkcionalnosti i karakteristika robe.

 

Članak X.

Prava i obveze ugovornih strana

Ugovorne strane su prodavatelj i kupac.

Prodavatelj je dužan:

 1. dostaviti klijentu robu u traženoj kvaliteti, količini i po dogovorenoj cijeni,

 2. zajedno s robom ili naknadno poslati klijentu sve dokumente poput računa, reklamacijskog obrasca ili upute na hrvatskom jeziku.

Kupac je dužan:

  1. preuzeti naručenu robu,

  2. platiti prodavatelju odgovarajući iznos za robu,

  3. provjeriti oštećenja pakiranja i same robe nakon zaprimanja iste.

    

Članak XI.

Zaštita osobnih podataka

 1. Osobni podaci se obrađuju u skladu sa izmijenjenim i dopunjenim Zakonom o zaštiti osobnih podataka br. 18/2018.

 2. Voditelj obrade ne otkriva osobne podatke kupaca trećim osobama, osim kada se radi o ugovorenoj dostavnoj službi koja je zadužena za dostavu robe ili usluge, o državnim tijelima za slučaj kontrole ili posredniku na temelju uzajamnog ugovora sukladno zakonu br. 18/2018.

 3. Voditelj obrade je dužan osigurati osobne podatke provođenjem potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera, kako ne bi bili dostupni neovlaštenim osobama,. Također, svi zaposlenici voditelja obrade dužni su odnositi se prema osobnim podacima kao prema poslovnoj tajni.

 4. Prava osobe čiji se podaci obrađuju navedena su u odredbi čl. 19. i sljedećima izmijenjenog i dopunjenog Zakona br. 18/2018 o zaštiti osobnih podataka, a konkretno se radi o:

a) pravu na informacije, koje se ostvaruje ovim sadržajem i općim uvjetima poslovanja,

b) pravu zatražiti pristup vlastitim osobnim podacima – čl. 21. Zakona daje vam pravo da zatražite informaciju, na koji način i u koju svrhu će se vaši osobni podaci obrađivati, a takav zahtjev možete poslati na kontaktni e-mail,

c) pravu na ispravak osobnih podataka - čl. 22. Zakona omogućuje vam ispraviti osobne podatke ako nisu aktualni,

d) pravu na brisanje osobnih podataka - čl. 23. Zakona možete koristiti ako ne želite da voditelj obrade i dalje obrađuje vaše osobne podatke,

e) pravu na ograničavanje obrade osobnih podataka - čl. 24. Zakona možete koristiti ako smatrate da su vaši osobni podaci obrađivani na nezakonit način,

f) pravu odbiti obrađivanje osobnih podataka - čl. 27. Zakona,

g) pravu na prenosivost osobnih podataka,

h) pravu podnijeti žalbu nadzornim tijelima vezano uz obradu osobnih podataka.

 1. Voditelj obrade će od kupca tražiti sljedeće osobne podatke: akademska titula, ime, prezime, adresa, adresa za dostavu, adresa na računu, broj telefona, e-mail adresa. Navedeni podaci će se obrađivati u svrhu realizacije vaše narudžbe. Ti podaci se čuvaju 10 godina u svrhu arhiviranja. Tijekom realizacije narudžbe dolazi do obrade osobnih podataka u svrhu izdavanja računa, izdavanja otpremnice, osiguranja transporta kao i u računovodstvene svrhe.

 2. Ova stranica zabilježit će vašu IP adresu, informaciju o tome koliko vremena provodite pregledavanjem iste i informaciju o tome s kojih stranica ste došli na nju. Kolačići (cookies) su tekstualne datoteke pohranjene na vašem računalu, a koriste se i za mjerenje posjećenosti stranica i prilagodbu prikaza stranice i zahvaljujući tim datotekama vam možemo ponuditi kvalitetniji sadržaj. Zato te datoteke smatramo našim opravdanim interesom. Neki kolačići su datoteke trećih stranica, npr. Youtubea, Googlea i sl.

  1. Ako je kupac prihvatio obradu osobnih podataka u web-shopu u svrhu e-mail marketinga, suglasan je s tim da mu se na kontaktnu e-mail adresu šalju e-mail poruke.

  2. Privola za korištenje osobnih podataka za e-mail marketing, a to su ime i prezime te e-mail adresa, vrijedi u razdoblju od pet godina. Ovi osobni podaci se ne otkrivaju trećim stranama.

  3. Kupac može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka slanjem Zahtjeva za prestanak obrade osobnih podataka, čime mi te podatke u istom trenutku brišemo. Prestanak obrade osobnih podataka može se zatražiti i stavljanjem kvačice u za to namijenjeno polje na računu korisnika (ukoliko je kupac zatražio izradu korisničkog računa). Tada prestajemo koristiti osobne podatke koje ste nam dali za e-mail marketing.

Članak XII.

Naknada štete uzrokovane nepreuzimanjem robe

 1. Prodavatelj ima pravo na naknadu štete (sukladno odredbi čl. 420. i slj. Građanskog zakona), u slučaju kada je kupac naručio robu, a nije stornirao narudžbu, odnosno raskinuo kupoprodajni ugovor, te od dostavljača ili nakon što ga je prodavatelj pozvao na preuzimanje robe nije preuzeo robu u određenom roku. Tim činom kupac je prekršio svoju obvezu iz čl. X točke 2. a), prema kojoj je kupac dužan preuzeti naručenu robu.

 2. Prilikom određivanja iznosa naknade štete prodavatelj prvenstveno uzima u obzir troškove dostave i naknade vezane uz slanje robe, troškove pakiranja, otpreme i obrade narudžbe i sve ostale troškove nastale realizacijom narudžbe te također ima pravo obračunati i izgubljenu dobit.

 3. Prodavatelj ima pravo ne koristiti pravo na naknadu štete ili ga koristiti samo djelomično.

 

Članak XIII.

Završne odredbe

 1. Prodavatelj ima pravo mijenjati i dopunjavati ove opće uvjete poslovanja i uvjete reklamacija i bez toga da o tome prethodno upozori kupca. U slučaju promjene općih uvjeta poslovanja ili uvjeta reklamacije proces kupnje vodi se u skladu s općim uvjetima poslovanja koji su bili na snazi u trenutku kada je narudžba poslana od strane kupca te kojima se može pristupiti na internetskoj stranici prodavatelja.

 2. Neodvojiv dio ovih općih uvjeta poslovanja su i uvjeti reklamacije.

 3. Slanjem narudžbe kupac potvrđuje da je pročitao opće uvjete poslovanja kao i uvjete reklamacije.

 4. Ovi uvjeti su izrađeni u okviru projekta certifikacije web-shopa nakupujbezpecne.sk

 5. Ovi opći uvjeti poslovanja i uvjeti reklamacije su kupcima na raspolaganju u sjedištu tvrtke te su javno objavljeni na web-shopu tvrtke.

 6. Ako potrošač nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj obradio njegovu reklamaciju ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava, može prodavatelju podnijeti zahtjev za ispravak navedenog. Ako prodavatelj odbije zahtjev za ispravak ili ne odgovori na njega u roku od 30 dana od njegovog slanja, sukladno čl. 12. izmijenjenog i dopunjenog zakona br. 391/2015 o alternativnim rješenjima potrošačkih sporova potrošač ima pravo predložiti alternativno rješenje potrošačkog spora. Nadležan subjekt za alternativno rješavanje sporova između potrošača i upravitelja web-shopa je Slovačka tržišna inspekcija (Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk) ili druga nadležna ovlaštena pravna osoba navedena u registru subjekata za alternativno rješavanje sporova Ministarstva gospodarstva Republike Slovačke (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pri čemu potrošač ima pravo odabrati kojeg od navedenih subjekata za alternativno rješavanje sporova će koristiti. Potrošač može svoj zahtjev za alternativno rješavanje spora uputiti i putem online platforme dostupne na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacije o naknadama za navedene usluge potrošač može naći na internetskim stranicama konkretnih subjekata za alternativno rješavanje spora.

 7. Odnosi koji nisu regulirani ovim općim uvjetima poslovanja i njihovim neodjeljivim dijelovima (privicima) se uređuju odgovarajućim odredbama prvenstveno Zakona br. 40/1964, Zakona br. 250/2007, Zakona br. 102/2014, Zakona br. 122/2013, Zakona br. 22/2004 te Zakona br. 513/1991.

 8. Ovi opći uvjeti poslovanja, uključujući i njihove neodjeljive dijelove, stupaju na snagu 1. kolovoza 2020.

 

 

 

 

Uvjeti reklamacije na Internet trgovini (web-shopu)

neodjeljiv dio općih uvjeta poslovanja

 

 1. Reklamirati se može samo roba koja je kupljena od prodavatelja i u vlasništvu je kupca.

 2. U slučaju kada vlasništvo još nije preneseno s prodavatelja na kupca, prodavatelj ima u smislu važećeg zakonodavstva pravo reklamaciju riješiti tek nakon što roba bude u potpunosti plaćena sukladno čl. 151a. i slj. Građanskog zakona.

 3. Ako je kupac potrošač (fizička osoba koja ne djeluje u okviru svojeg poslovanja, zvanja ili zanimanja) jamstvo na svu robu iz ponude je 24 mjeseca osim ako nije navedeno drugačije i postupa se sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Građanskom zakonu i ovim uvjetima reklamacije. Ako kupac nije potrošač, postupa se sukladno odredbama Zakona o trgovini i jamstveni rok iznosi 1 godinu. Jamstveni rok počinje teći na dan kada kupac preuzme robu od dostavne službe ili direktno od prodavatelja ako dolazi osobno preuzeti robu.

 4. Kupac je dužan prodavatelju poslati reklamaciju bez odgode odmah nakon što otkrije grešku.

 5. Odgovornost za grešku ne odnosi se na greške nastale na sljedeće načine:

  1. do greške je došlo mehaničkim oštećenjem proizvoda koje je uzrokovao kupac,

  2. neispravnim korištenjem proizvoda, drugačijim od onog navedenog u uputstvu,

  3. korištenjem robe u uvjetima koji su štetni za robu – vlaga, izloženost kemikalijama i mehaničkim utjecajima,

  4. nebrigom za održavanje robe,

  5. oštećenjem robe pretjeranim opterećenjem,

  6. korištenjem robe suprotno naputcima navedenim u dokumentaciji, općim načelima, tehničkim normama, sigurnosnim propisima ili drugim kršenjem uvjeta jamstva.

 6. Iz odgovornosti se također izuzimaju greške nastale prirodnim nepogodama.

 7. Odgovornost se također ne odnosi na svakodnevno trošenje robe (ili njenih dijelova) uzrokovano korištenjem robe. Dakle skraćeni rok trajanja proizvoda ne može se smatrati greškom niti se može reklamirati.

 8. Reklamiranu robu je potrebno poslati na našu navedenu adresu o vlastitom trošku ili je osobno donijeti. Robu je potrebno prikladno zapakirati kako se ne bi oštetila tijekom transporta. Također preporučujemo da se pošalje kao preporučena pošiljka. Uz robu potrebno je poslati i kopiju potvrde o kupnji (račun) i opis greške. Reklamacija se mora poslati pismenim putem: poštom ili e-mailom.

 9. Prodavatelj će potvrditi primitak reklamacije i izdat će kupcu potvrdu da je predmet reklamacije zaprimljen u odgovarajućem obliku. Danom primitka reklamacije smatra se dan kada je reklamacija dostavljena prodavatelju. Ako potvrdu nije moguće dostaviti odmah, mora se dostaviti u što skorijem roku bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije skupa sa dokumentom o rješenju reklamacije. Potvrda o rješenju reklamacije šalje se pismenim putem.

 10. Prodavatelj je dužan odmah odrediti način rješavanja reklamacije, u složenim slučajevima mora ga odrediti u roku od 3 dana od dana zaprimanja reklamacije. U opravdanim slučajevima, pogotovo ako je potrebno složeno tehničko ocjenjivanje robe, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. Nakon što odredi način rješavanja reklamacije prodavatelj će reklamaciju odmah i riješiti, u opravdanim slučajevima može reklamaciju riješiti i kasnije. Rješavanje reklamacije ne smije trajati dulje od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. Nakon isteka roka od 30 dana za rješavanje reklamacije kupac ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor i vratit će mu se puni plaćeni iznos ili može zamijeniti robu novom robom.

 11. Prava kupca prilikom slanja reklamacije:

  1. ako se radi o grešci koja se može ukloniti, kupac ima pravo da se ta greška ukloni besplatno, pravilno i u kratkom vremenu. Prodavatelj odlučuje o načinu uklanjanja greške. Umjesto popravka kupac može zatražiti zamjenu robe s greškom za robu bez greške, što prodavatelj može napraviti ako mu time ne nastaju nerazmjerni troškovi vezani za cijenu robe ili ozbiljnost greške,

  2. ako se otkrije greška koja se ne može ukloniti, a sprječava pravilno korištenje robe, kupac ima pravo na zamjenu, na raskid kupoprodajnog ugovora (povrat novaca) ili na sniženje cijene.

  3. reklamacija se smatra riješenom prestankom reklamacijskog postupka predavanjem reklamirane robe, njenom zamjenom ili vraćanjem plaćenih sredstava, pismenim pozivom za preuzimanje pošiljke ili opravdanim odbijanjem iste.

 12. Neoštećenost robe, odnosno pakiranja (prema uputama prilikom preuzimanja robe) potrebno je provjeriti prilikom preuzimanja robe, naime roba se može oštetiti u transportu, stoga preporučamo da kupac otvori i pregleda robu u prisutnosti dostavljača. Vašim potpisom dostavljaču izjavljujete da pakiranje nije bilo oštećeno.

 13. Ovi uvjeti reklamacije su neodjeljiv dio općih uvjeta poslovanja i prodavatelj ih ima pravo mijenjati u bilo kojem trenutku bez da o tome unaprijed obavijesti kupca.

 14. Kontakt Dovido s.r.o.,Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, Slovačka; info@dovido.hr.


Besplatna dostava

iznad 150 €

Artikli su na zalihi otpremamo odmah
Najširi asortiman tapeta i dekoracija
Proizvedeno u EU vrhunska kvaliteta tiska