www.dovido.hr
Trebate li pomoć? info@dovido.hr

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine (web-shopa)

 

Članak I.

Definiranje pojmova

 1. Vlasnik Internet stranice (web-shopa) je Dovido s.r.o., Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, MB:  52298434, PDV ID: SK2120973173, registriran u Poslovnom registru Općinskog suda Banská Bystrica, Odjel: Sro, oznaka: 36234/S (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka 22725/S).
 2. Prodavatelj je Dovido s.r.o., Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, MB: 52298434, PDV ID: SK2120973173, registriran u Poslovnom registru Općinskog suda Banská Bystrica, Odjel: Sro, oznaka: 36234/S (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka 36234/S).
 3. Dostavljač robe i pružatelj usluga koje se nude na www.dovido.hr je Dovido s.r.o., Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, MB: 52298434, PDV ID: SK2120973173, registriran u Poslovnom registru Općinskog suda Banská Bystrica, Odjel: Sro, oznaka: 36234/S (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka 36234/S).
 4. Kupac je svaki posjetitelj web-shopa koji je preko njega kreirao narudžbu. Sukladno zakonu br. 102/2014 Z. z. potrošač je fizička osoba koja priliko sklapanja i realizacije potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svojeg poslovanja, zanimanja ili zvanja.
 5. Web-shop je računalni sustav javno dostupan na internetu koji omogućuje naručivanje robe ili usluge.
 6. Sve robe i usluge su javno dostupne ne stranicama web-shopa.
 7. Narudžba nastaje potvrđivanjem procesa naručivanja na web-shopu koji uključuje odabir roba i usluga te potpuno ispunjavanje obrasca za naručivanje.
 8. Kupac u potpunosti prihvaća elektroničku komunikaciju, prvenstveno putem web-shopa i e-maila te telefonsku komunikaciju.

 

Članak II.

Cijena

 1. Sve cijene navedene kraj artikala su s PDV-om od 25%.
 2. Prodavatelja obvezuje cijena navedena na web-shopu u trenutku kupovine.

 

Članak III.

Narudžba

 1. Narudžba nastaje potvrđivanjem procesa naručivanja na web-shopu koji uključuje odabir roba i usluga te potpuno ispunjavanje obrasca za naručivanje. Za pravilnu kreaciju narudžbe potrebno je ispuniti tražene podatke i odabrati između opcija dostave i plaćanja za naručenu robu ili usluge.
 2. Kupac slanjem narudžbe prihvaća cijenu naručenih roba i usluga te u tom trenutku narudžba postaje obvezna za potrošača.
 3. Potvrđivanjem narudžbe od strane prodavatelja sklapa se kupoprodajni ugovor koji je moguće mijenjati, raskinuti ili dopuniti na temelju uzajamnog dogovora između kupca i prodavatelja ako zakon ili neki drugi pravni propis ne određuje drugačije. Potvrda narudžbe od strane prodavatelja je slanje robe.
 4. Kupac nakon slanja narudžbe prima automatski kreiran e-mail s web-shopa kojim se potvrđuje zaprimanje narudžbe. Navedeni e-mail ne podrazumijeva slanje robe sukladno točki 3. ovog članka.
 5. Kupac se slanjem narudžbe obvezuje platiti prodajnu cijenu naručene robe.
 6. Ako prodavatelj nikako nije u mogućnosti poslati narudžbu ili dio narudžbe u roku za obradu narudžbe, zbog razloga kao što su: proizvod se više ne proizvodi, nije dostupan kod proizvođača ili u vanjskom skladištu prodavatelja, proizvođač je napravio značajne promjene te zbog više sile nije moguće poslati narudžbu; može stornirati narudžbu te o tome obavijestiti kupca putem e-maila. Također ima pravo stornirati narudžbu ukoliko je kupac naveo netočne ili obmanjujuće podatke koje nije moguće provjeriti, primjerice netočnu e-mail adresu ili broj telefona. Ako je kupac unaprijed izvršio uplatu narudžbe prodavatelj mu ju je, u ovom slučaju, dužan vratiti u roku od 14 dana.

 

Članak IV.

Uvjeti plaćanja

 1. Robu i usluge sa web-shopa moguće je platiti na sljedeće načine:
  1. plaćanje pouzećem (plaćate direktno dostavljaču – naknada za plaćanje pouzećem iznosi 8 kn)
  2. transakcijsko plaćanje unaprijed
 1. Poziv na broj: broj narudžbe
 2. IBAN: 
 3. Plaćanje putem usluge
 1. Naknade za jednokratno plaćanje navedene su u članku VI. ovih općih uvjeta poslovanja.
 2. Prodavatelj može odobriti sljedeće popuste:
  1. popust zbog registracije na web-shopu,
  2. popust za sljedeću kupnju,
  3. popust s jednokratnog kupona za popust,
 3. Nije moguće koristiti više od jednog popusta istodobno.

 

Članak V.

Uvjeti dostave

 1. Prodavatelj je dužan poslati kupcu robu u roku od 15 dana od dana kreiranja narudžbe, osim ako nije dogovoreno drugačije ili ako je uz robu naveden duži rok dostave.
 2. Ako je roba u zalihama šalje se u najkraćem mogućem roku ovisno o kapacitetu.
 3. Ako je u narudžbi više artikala od kojih neki nisu u zalihama o tome informiramo kupca i nudimo mu mogućnost djelomičnih pošiljki.3
 4. Kupcu se zajedno sa robom šalje račun (porezni dokument), uputstvo i ostali dokumenti vezani uz robu ili uslugu od proizvođača.
 5. Mjesto isporuke je mjesto na koje se roba dostavlja.
 6. Prodavatelj dostavlja robu kupcu putem dostavne službe.

Članak VI.

Naknada za prijevoz, pakiranje i mogućnosti plaćanja

 1. Prilikom transakcijskog plaćanja unaprijed ili online kartičnog plaćanja ako je dostavljač iznos poštarine i pakiranja je 44 kn. U slučaju plaćanja pouzećem naplaćuje se naknada od 8 kn.
 2. Prodavatelj može s kupcem dogovoriti i neki nestandardni način, različit od onih navedenih u točki 1. ovog članka) dostave robe ili usluge kao i cijenu takve usluge.
 3. Prodavatelj može kupcu odmah poslati robu koja je dostupna, a ostatak poslati u zasebnoj pošiljci u zakonskom roku pod pretpostavkom da se kupcu neće naplatiti dodatna poštarina osim one koja je već obračunana u narudžbi.

 

Članak VII.

Prijenos vlasništva

 1. Vlasništvo prelazi s prodavatelja na kupcu tek kada kupac plati punu cijenu za predmet kupoprodajnog ugovora.
 2. Ukoliko vlasništvo nad robom ili uslugom pripada prodavatelju u trenutku kada kupac podnosi reklamaciju prodavatelj ima pravo odgoditi rješavanje reklamacije sve dok kupac u potpunosti ne isplati vrijednost predmeta kupoprodajnog ugovora.

 

Članak VIII.

Raskid kupoprodajnog ugovora

 1. Kupac ima pravo stornirati narudžbu u roku od 24 sata od nastanka kupoprodajnog ugovora bez plaćanje naknade za raskid ugovora za robu koja se izrađuje po narudžbi, prema specifičnim zahtjevima potrošača ili posebno za jednog potrošača.

 

Članak IX.

Pravo potrošača da vratit robu bez davanja obrazloženja i informiranje potrošača

 1. Sukladno zakonu br. 102/2014 o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe ili pružanja usluga na temelju ugovora sklopljenih na daljinu ili ugovora koji nisu sklopljeni u poslovnim prostorima prodavatelja i o izmjeni i dopuni nekih zakona (Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov – u daljnjem tekstu „Zakon“) potrošač ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od 14 kalendarskih dana od dana preuzimanja robe u skladu s odredbom § 7 i ostalim odredbama. Ako je predmet kupoprodajnog ugovora dostava robe potrošač ima pravo odustati od ugovora i prije nego što se dostava realizira.
 2. Ukoliko želi koristiti ovo pravo potrošač je dužan prodavatelju uručiti pismenu odluku o raskidu ugovora najkasnije na posljednji dan definiranog roka na e-mail adresu prodavatelja ili navedenu odluku predati u poštu najkasnije na posljednji dan definiranog roka i poslati na adresu prodavatelja navedenu u kontaktima. Uz odluku o raskidu ugovora potrošač je dužan prodavatelju poslati ili osobno dostaviti predmet ugovora koji stornira skupa sa priloženom dokumentacijom – npr. izvorni račun, uputstvo i druga dokumentacija uz robu koja mu je dostavljena s robom, u roku od najkasnije 14 dana od dana raskida ugovora (§10 odlomak 1 Zakona). Preporučujemo kupcima da si za vlastite potrebe naprave kopiju računa, a robu pošalju preporučeno. Za raskid ugovora možete koristiti sljedeći obrazac: Raskid kupoprodajnog ugovora, u kojem je potrebno ispuniti najmanje podatke koji su označeni sa zvjezdicom – „*“.
 3. Ukoliko nam robu pošaljete uz plaćanje pouzećem takve pošiljke nećemo preuzimati.
 4. Vlasnik web-shopa će vratiti naknadu za robu / uslugu uključujući i troškove za prijevoz (sukladno odredbi §9 odlomku 3) zakona br. 102/2014 kao i troškove za naručenu robu u roku od 14 dana od dana zaprimanja odluke o raskidu ugovora, međutim novac ne mora vratiti prije nego što zaprimi robu ili potrošač dokaže da je robu poslao, što ne vrijedi u slučaju kada prodavatelj predloži da će sam preuzeti robu.
 5. Naknadu za povrat robe snosi potrošač.
 6. Pravo na raskid ugovora ne odnosi se na robe i usluge navedene u §7 odlomku 6 točki a) do l) zakona br. 102/2014.
 7. Potrošač obeštećuje bilo kako smanjenje vrijednosti robe uzrokovano korištenjem robe izvan okvira potrebnog za otkrivanje funkcionalnosti i karakteristika robe.

 

Članak X.

Prava i obveze ugovornih strana

 1. Ugovorne strane su prodavatelj i kupac.
  1. preuzeti naručenu robu,
  2. platiti prodavatelju odgovarajući iznos za robu,
  3. provjeriti oštećenja pakiranja i same robe nakon zaprimanja iste.
 2. Kupac je dužan:
  1. dostaviti klijentu robu u traženoj kvaliteti, količini i po dogovorenoj cijeni,
  2. zajedno s robom ili naknadno poslati klijentu sve dokumente poput računa, reklamacijskog obrasca ili uputstva na hrvatskom jeziku.
 3. Prodavatelj je dužan:

 

 

Članak XI.

Zaštita osobnih podataka

 1. Osobni podaci se obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka br. 18/2018 (Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).
 2. Prodavatelj ne dijeli osobne podatke kupaca trećim osobama, osim kada se radi o ugovorenoj dostavnoj službi koja je zadužena za dostavu robe ili usluge, o državnim tijelima, državnoj kontroli ili posredniku na temelju uzajamnog ugovora sukladno zakonu br. 18/2018. 18/2018.
 3. Prodavatelj je dužan osigurati osobne podatke, kako ne bi bili dostupni neovlaštenim osobama, provođenjem potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera. Svi zaposlenici prodavatelja dužni su odnositi se prema osobnim podacima kao prema poslovnoj tajni.
 4. Prava osobe čiji se podaci obrađuju navedena su u odredbi § 19 i sljedećima Zakona br. 18/2018 o zaštiti osobnih podataka (Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel), a konkretno se radi o:
 5. a) pravu na informacije, koje se ostvaruje u ovom dijelu sadržaja općih uvjeta poslovanja,
 6. b) pravo zatražiti pristup vlastitim osobnim podacima - § 21 Zakona daje vam pravo zatražite na koji način i u koju svrhu će se vaši osobni podaci obrađivati, a takav zahtjev možete poslati na kontaktni e-mail,
 7. c) pravo na ispravak osobnih podataka - § 22 Zakona omogućuje vam ispraviti osobne podatke ako nisu aktualni,
 8. d) pravo na brisanje osobnih podataka - § 23 Zakona možete koristiti ako ne želite da prodavatelj i dalje obrađuje vaše osobne podatke,
 9. e) pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka - § 24 Zakona možete koristiti ako smatrate da su vaši osobni podaci obrađivani na nezakonit način,
 10. f) pravo odbiti obrađivanje osobnih podataka - § 27 Zakona,
 11. g) pravo na točnost osobnih podataka,
 12. h) pravo podnijeti žalbu nadzornim tijelima vezano uz obradu osobnih podataka.
 13. Prodavatelj će od kupca tražiti sljedeće osobne podatke: akademska titula, ime, prezime, adresa, adresa za dostavu, adresa na računu, broj telefona, e-mail adresa. Navedeni podaci će se obrađivati u svrhu realizacije vaše narudžbe. Ti podaci se čuvaju 10 godina u svrhu arhiviranja. Tijekom realizacije narudžbe dolazi do obrade osobnih podataka u svrhu izdavanja računa, izdavanja otprmnice, osiguranja transporta kao i u računovodstvene svrhe.
 14. Ova stranica zabilježit će vašu IP adresu, informaciju o tome koliko vremena provodite na pregledavanjem iste i informaciju o tome s kojih stranica ste došli na nju. Kolačići (cookies) su tekstualne datoteke pohranjene na vešem računalu, a koriste se i za mjerenje posjećenosti stranica i prilagođeni pregled stranica i zahvaljujući tim datotekama možemo vam ponuditi kvalitetan sadržaj. Zato te datoteke smatramo našim opravdanim interesom. Neki kolačići su datoteke trećih stranica, npr. Youtubea, Googlea i sl.
  1. Ako je kupac prihvatio obradu osobnih podataka u svrhu e-mail marketinga, suglasan je s tim da mu se na kontaktnu e-mail adresu šalju e-mail poruke.
  2. Privola za korištenje osobnih podataka za e-mail marketing, a to su ime i prezime te e-mail adresa, vrijedi u razdoblju od pet godina. Ovi osobni podaci se ne dijele trećim stranama.
  3. Kupac može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka slanjem Zahtjeva za prestanak obrade osobnih podataka, čime mi te podatke u istom trenutku brišemo. Prestanak obrade osobnih podataka može se zatražiti i stavljanjem kvačice u za to namijenjeno polje na računu korisnika (ukoliko je kupac izradio račun). Tada prestajemo koristiti osobne podatke koje ste nam dali za e-mail marketing.

Članak XII.

Naknada štete uzrokovane nepreuzimanjem robe

 1. Prodavatelj ima pravo na naknadu štete (sukladno odredbi § 420 i slj. Građanskog zakona - Občiansky zákonník), u slučaju kada je kupac naručio robu, a nije stornirao narudžbu, odnosno raskinuo kupoprodajni ugovor, te nije od dostavljača preuzeo robu u određenom roku. Tim činom kupac je prekršio svoju obvezu iz čl. X točke 2. a), prema kojoj je kupac dužan preuzeti naručenu robu.
 2. Prilikom određivanja iznosa nastale štete prodavatelj prvenstveno uzima u obzir troškove dostave i naknade vezane uz slanje robe, troškove pakiranja, obrade narudžbe i sve ostale troškove nastale realizacijom narudžbe te također ima pravo obračunati i izgubljenu dobit.
 3. Prodavatelj ima pravo ne koristiti pravo na naknadu štete ili ga koristiti samo djelomično.  

 

Članak XIII.

Završne odredbe

 1. Prodavatelj ima pravo mijenjati i dopunjavati ove opće uvjete poslovanja i uvjete reklamacija i bez toga da o tome prethodno upozori kupca. U slučaju promjene općih uvjeta poslovanja ili uvjeta reklamacije proces kupnje vodi se u skladu s općim uvjetima poslovanja koji su bili na snazi u trenutku kada je narudžba poslana od strane kupca te kojima se može pristupiti na internetskoj stranici prodavatelja.
 2. Neodvojiv dio ovih općih uvjeta poslovanja su i uvjeti reklamacije.
 3. Slanjem narudžbe kupac potvrđuje da je pročitao opće uvjete poslovanja kao i uvjete reklamacije.
 4. Ovi uvjeti su izrađeni u okviru projekta certifikacije web-shopa nakupujbezpecne.sk
 5. Ovi opći uvjeti poslovanja i uvjeti reklamacije su kupcima na raspolaganju u sjedištu tvrtke te su javno objavljeni na web-shopu tvrtke.
 6. Ako potrošač nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj obradio njegovu reklamaciju ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava, može prodavatelju podnijeti zahtjev za ispravak navedenog. Ako prodavatelj odbije zahtjev ili ne odgovori na njega u roku od 30 dana sukladno § 12 zakona br. 391/2015 o alternativnim rješenjima potrošačkih sporova (Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) potrošač ima pravo predložiti alternativno rješenje potrošačkog spora. Odgovoran subjekt za alternativno rješavanje sporova između potrošača i poduzetnika je Slovačka tržišna inspekcija (Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk) ili druga pravomoćna pravna osoba navedena u registru subjekata za alternativno rješavanje sporova Ministarstva gospodarstva Republike Slovačke (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pri čemu potrošač ima pravo odabrati kojeg od navedenih subjekata za alternativno rješavanje sporova će koristiti. Potrošač može svoj zahtjev za alternativno rješavanje spora uputiti i putem online platforme dostupne na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacije o naknadama za navedene usluge potrošač može naći na internete stranicama konkretnih subjekata za alternativno rješavanje spora.
 7. Odnosi koji nisu drugačije definirani u ovim općim uvjetima poslovanja i njihovim neodjeljivim dijelovima u skladu su sa zakonodavstvom, odnosno Zakonom br. 40/1964, Zakonom br. 250/2007, Zakonom br. 102/2014, Zakonom br. 122/2013, Zakonom br. 22/2004 te Zakonom br. 513/1991
 8. Ovi opći uvjeti poslovanja, uključujući i njihove neodjeljive dijelove, stupaju na snagu 1. kolovoza 2020.

 

 

 

 

Uvjeti reklamacije na Internet trgovini (web-shopu)

neodjeljiv dio općih uvjeta poslovanja

 

 1. Reklamirati se može samo roba koja je kupljena od prodavatelja i u vlasništvu je kupca.
 2. U slučaju kada vlasništvo još nije preneseno s prodavatelja na kupca, prodavatelj ima pravo reklamaciju riješiti tek nakon što roba bude u potpunosti plaćena sukladno § 151a i slj. Građanskog zakona (Občiansky zákonník)     .
 3. Ako je kupac potrošač (fizička osoba koja ne djeluje u okviru svojeg, poslovanja, zvanja ili zanimanja)  garancija na svu robu iz ponude je 24 mjeseca osim ako nije navedeno drugačije i postupa se sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Građanskom zakonu i ovim uvjetima reklamacije. Ako kupac nije potrošač postupa se sukladno odredbama Zakona o poslovanju (Obchodný zákonník) a garancija vrijedi 1 godinu. Vrijeme trajanja garancije počinje na dan kada kupac preuzme robu od dostavne službe ili direktno od prodavatelju ako dolazi osobno preuzeti robu.
 4. Kupac je dužan prodavatelju poslati reklamaciju bez odgode odmah nakon što otkrije grešku.
 5. Odgovornost za grešku ne odnosi se na greške nastale na sljedeće načine:
  1. do greške je došlo mehaničkim oštećenjem proizvoda koje je uzrokovao kupac,
  2. neispravnim korištenjem proizvoda, drugačijim od onog navedenog u uputstvu,
  3. korištenjem robe u uvjetima koji su štetni za robu – vlaga, izloženost kemikalijama i mehaničkim utjecajima,
  4. nebrigom za održavanje robe,
  5. oštećenjem robe pretjeranim opterećenjem,
  6. korištenjem robe suprotno naputcima navedenim u dokumentaciji, općim načelima, tehničkim normama, sigurnosnim propisima ili drugim kršenjem uvjeta garancije.
 6. Iz odgovornosti se također izuzimaju greške nastale prirodnim nepogodama.
 7. Odgovornost se također ne odnosi na svakodnevno uporabno trošenje robe (ili njenih dijelova) uzrokovano korištenjem robe. Dakle skraćeni rok trajanja proizvoda ne može se smatrati greškom niti reklamirati.
 8. Reklamiranu robu je potrebno poslati na našu navedenu adresu o vlastiti trošak ili je osobno donijeti. Robu je potrebno kvalitetno zapakirati kako se ne bi oštetila tijekom transporta. Također preporučujemo da se pošalje kao preporučena pošiljka. Uz robu potrebno je poslati i kopiju dokaza o kupovini (račun) i opis greške, preporučujemo da priložite ispunjeni Reklamacijski obrazac. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamacija se mora poslati pismenim putem: poštom ili e-mailom.
 9. Prodavatelj će potvrditi primitak reklamacije i izdat će kupcu potvrdu da je predmet reklamacije zaprimljen u odgovarajućem obliku. Danom primitka reklamacije smatra se dan kada je reklamacija dostavljena prodavatelju. Ako potvrdu nije moguće dostaviti odmah mora se dostaviti u što skorijem roku bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije skupa sa dokumentom o rješenju reklamacije. Potvrda o rješenju reklamacije šalje se pismenim putem.
 10. Prodavatelj je dužan odmah odrediti način rješavanja reklamacije, u složenim slučajevima mora ga odrediti u roku od 3 dana od dana zaprimanja reklamacije. U opravdanim slučajevima, pogotovo ako je potrebno složeno tehničko ocjenjivanje robe rok je 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. Nakon što odredi način rješavanja reklamacije prodavatelj će reklamaciju odmah i riješiti, u opravdanim slučajevima može reklamaciju riješiti i kasnije. Rješavanje reklamacije ne smije trajati dulje od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. Nakon isteka roka od 30 dana za rješavanje reklamacije kupac ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor i vratit će mu se puni plaćeni iznos ili može zamijeniti robu za novu robu.
 11. Prava kupca prilikom slanja reklamacije:
  1. ako se radi o grešci koja se može ukloniti, kupac ima pravo da se ta greška ukloni besplatno, pravilno i u kratkom vremenu. Prodavatelj odlučuje o načinu uklanjanja greške. Umjesto popravka kupac može zatražiti zamjenu robe s greškom za robu bez greške, što prodavatelj može napraviti ako mu time ne nastaju neravnomjerni troškovi vezani za cijenu robe ili ozbiljnost greške,
  2. ako se otkrije greška se ne može ukloniti, a sprječava pravilno korištenje robe, kupac ima pravo na zamjenu, na raskid kupoprodajnog ugovora (povrat novaca) ili na sniženje cijene.
  3. reklamacija se smatra riješenom prestankom reklamacijskog postupka predavanjem reklamirane robe, njenom zamjenom ili vraćanjem plaćenih sredstava, pismenim pozivom za preuzimanje pošiljke ili opravdanim odbijanjem iste.
 12. Neoštećenost robe, odnosno pakiranja (prema postupku prilikom preuzimanja robe) potrebno je provjeriti prilikom preuzimanja robe, naime roba se može oštetiti u transportu, stoga preporučamo da kupac otvori i pregleda robu u prisutnosti dostavljača. Vašim potpisom dostavljaču izjavljujete da pakiranje nije bilo oštećeno.
 13. Ovi uvjeti reklamacije su neodjeljiv dio općih uvjeta poslovanja i prodavatelj ih ima pravo mijenjati u bilo kojem trenutku bez da o tome unaprijed obavijesti kupca.
 14. Kontakt Dovido s.r.o.,Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, Slovačka; info@dovido.hr.

Besplatna dostava Besplatna dostava iznad 1 130,00 kn.
Artikli su na zalihi Artikli su na zalihi otpremamo odmah
Najširi asortiman Najširi asortiman tapeta i dekoracija
Program lojalnosti Program lojalnosti za registrirane kupce